external image back-button-thumb2782241.jpgWALT sing an action waiata to welcome visitors to our akomanga.
external image tt7971112fltt.gif
TIHEI MAURI ORA
Tihei mauri ora, Tihei mauri ora Let there be life!, Let there be life!
Ngä iwi o te motu e To all the tribes of the land
Tü ake, karangatia Stand forth and be welcomed
Tü ake, manaakitia Stand forth and be hosted
Ngä iwi, kia ora rä, Ngä iwi, kia ora rä To all the tribes, greetings to you, to all the tribes, greetings to you.

WALT introduce ourselves with our personal Mihi.
maunga
maunga

Awa
Awa

Marae
Marae
Kura
Kura